CIGA de la UNAM a la vanguardia del Monitoreo de COVID-19